Kant-en-klaar-lezingen

De post-coronawereld lijkt grotendeels op de pre-corona wereld. Maar de pandemie heeft gezorgd voor een digitaliseringsslag die nu vijf keer zo snel verloopt als in de pre-coronatijd. Het leven in het QR-tijdperk is in enkele opzichten evenwel fors veranderd. De recombinatie van thuiswerken en op kantoor werken is voor kantoorwerkers ingrijpend. Dat leidt tot interessante binnenlandse migratiebewegingen. We zijn een technocratie geworden, terwijl we tegelijkertijd ook meer menselijke warmte willen.

In de volgende lezingen verhaal ik mijn publiek over verschillende facetten van de toekomst, zoals de toekomst van werk, de toekomst van de overheid, de toekomst van ondernemen en de toekomst van samenleven.

Welkom in het Tijdperk van Chaos

Alle grote veranderingen worden voorafgegaan door chaos. Veranderingen en innovaties verlopen vaak geleidelijk, maar eens in de zoveel tijd verlopen ze razend snel.
Deze revolutionaire periodes, zoals de Renaissance en de Industriële Revolutie, werden voorafgegaan door een periode van chaos.
In Florence overleed bijvoorbeeld in zo’n chaotische periode een derde van de bevolking aan de Pest, terwijl de stad tegelijkertijd een vermaard centrum van innovatie werd. Daarna begon daar de Renaissance.

Zorg in de 21e Eeuw

De zorgsector is tijdens de corona-pandemie dramatisch veranderd. De digitalisering en technologisering zijn versneld, flexibiliteit is toegenomen door het dealen met de crisis, maar ook het personeelsverloop is toegenomen. De branche is relevanter dan ooit, zeker door de toenemende vergrijzing. Maar het Centraal Planbureau waarschuwt dat de zorg straks onbetaalbaar wordt. Hoe met alle trends en uitdagingen om te gaan. Deze lezing geeft stakeholders in de zorg een inkijkje in de zorg van morgen. Doordat Adjiedj door zijn ziektes van hem en zijn man van de afgelopen jaren ook ervaringsdeskundige in de zorg is geworden, lardeert hij zijn verhaal met anecdotes en persoonlijke ervaringen met zorgverleners.

Megatrends Ondernemen

Van de Nederlandse bedrijven is maar liefst 97 procent MKB.

MKB-ers zorgen voor 47,5 procent van de omzet van het totale Nederlandse bedrijfsleven en van de bedrijven met eigen R&D-activiteiten is maar liefst 97 procent afkomstig uit het MKB. Niemand praat over ondernemerschap als een lifestyle, maar toch is dat precies wat het is.

Bakas ontwikkelde deze lezing, gebaseerd op het gelijknamige boek, voor ondernemersverenigingen of voor klantenbijeenkomsten van banken en accountants waar veel MKB-ers komen. Bakas kent het MKB als geen ander.

In het schaduwkabinet van ondernemersvereniging ONL is hij schaduwminister van Innovatie.

De financiële industrie in het post-corona tijdperk

Bij alle centrale banken staat de geldpers aan en lage rentes zijn wereldwijd het devies. Inflatie blijft redelijk beperkt en dat kan zo blijven, mede om de vergrijzing te financieren, volgens de Nieuwe Monetaire theorie. Maar kan dit echt zo doorgaan?

Of is het financieel-monetaire stelsel failliet?

Wat gebeurt er met goud en cryptomunten?

Wat gaat China doen?

De toekomst van werk

Velen zijn tijdens de coronacrisis thuis gaan werken. Nu willen werkgevers dat hun personeel weer (deels) naar kantoor komt. Maar wat gebeurt er straks met kantoorbanen?

Volgens de gezaghebbende Singularity University verliest de komende 10 tot 15 jaar ruim 80 procent van de mensen hun huidige baan. Oude banen verdwijnen, nieuwe komen ervoor in de plaats. Sinds 1850 werd de werkweek steeds verder ingekort ,van 70 uur toen naar 35 uur nu.

We koersen af op een nog kortere werkweek, herverdeling van betaald en onbetaald werk in de participatiesamenleving en recht op betaald werk voor minimaal een dag per week, als alternatief voor uitkeringen en basisinkomen.

De toekomst van werk wordt een hele andere dan menigeen nu nog denkt.

Loading...