Branche-lezingen

Voor iedere branche ziet de toekomst er na de pandemie anders uit.

In de branchelezingen zoem ik in op de toekomst van een aantal branches en vertaal ik megatrends naar de betreffende branche.

 

De toekomst van energie

Er is plenty energie voor iedereen en die energie kan de komende tijd gewonnen worden op slimmere manieren, waardoor een tijdperk aanbreekt van permanent goedkope energie.

Thorium MSR Centrales leveren straks spotgoedkope energie, en ook getijdenenergie en energie uit zeewier en zeegolven komen eraan. Zonne-energie wordt steeds goedkoper, aardwarmte gaat bijdragen aan onze energievoorziening, geothermie wordt belangrijker en ook energie-efficiëntie wordt beter.

Goedkope energie zorgt voor het einde van oude verdienmodellen in de energiebranche, maar leidt ook tot het einde van windenergie in de huidige vorm.

Digitalisering 4.0

De Digitale Transformatie breekt na de coronapandemie nu echt door. Ze wordt door bedrijven strategisch ingezet om hun operationele organisatie efficiënter te maken, om hun waardenpropositie te verbeteren en om klanttevredenheid nog meer centraal te stellen. Slechts 27 procent van de bedrijven heeft een samenhangende digitale strategie. Digitaal Darwinisme wordt echter de norm: ‘verander of verdwijn’. Het moment is bereikt dat alle grote digitale trends hun tipping point hebben bereikt. Social, Mobile, Analytics en Cloud (SMAC) zijn allen volwassen geworden, vloeien in elkaar over en versterken elkaar wederzijds: een nexus of forces. Hieraan worden nu Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en Virtual Reality (VR) toegevoegd, technologieën die voor nog meer versnelling zorgen. Ze versterken elkaar en vormen een digitale storm die met verwoestend effect over het bedrijfsleven raast.

Oude verdienmodellen verdwijnen, nieuwe komen ervoor in de plaats.

Vitaal platteland

Het platteland is zichzelf dankzij de coronapandemie opnieuw aan het uitvinden en heeft uitzicht op een nieuwe toekomst, waarin steeds meer stedelingen verhuizen naar het platteland, waar ze thuiswerken.

Nu al is het platteland in trek bij startende internetondernemers en MKB’ers. Ook jongeren trekken in verschillende Europese landen, vaak uit financiële overwegingen, weer naar demografische krimpgebieden, waar de huizenprijzen en de kosten van levensonderhoud nog te behappen zijn. Op naar rurbanisatie en e-towns dus.

In deze lezing worden trends en kansen voor het platteland in kaart gebracht.

Farm & Food in de 21e eeuw

No farmers no food.

De wereldbevolking groeit met netto 220.000 mensen per dag. Aan de sector Farm & Food de uitdaging om in 2050 zo’n 9 miljard mensen lekker en gezond eten te bieden tegen een redelijke prijs en op een duurzame manier, conform COP21, het Klimaatakkoord van Parijs. De komende 40 jaar is er meer voedsel nodig dan afgelopen 4.000 jaar.

Nederlandse boeren produceren zo efficiënt, dat zij een voorbeeld zijn voor de wereld.

Tegelijkertijd willen steeds minder jongeren boer worden. Wat is de toekomst van boeren? En hoe ontwikkelt de Farm & Food branche zich, mede in het licht van de huidige digitalisering?

De Overheid van Morgen

De maatschappij, dat zijn wij burgers samen. En om iedere burger zo goed mogelijk zijn of haar talenten te laten ontplooien, is er behoefte aan een overheid die burgers faciliteert en niet als hindermacht functioneert.

In de participatiemaatschappij die nu in ontwikkeling is, zullen groepen van 150 burgers (‘stammen’) steeds meer zelf kunnen organiseren, net als 12.000 jaar geleden, toen we ook nog in stammen leefden. De meeste bestemmingsplannen die we nu kennen, stammen uit vervlogen tijden, terwijl er nu een ware revolutie gaande is, die van de Digitale Transformatie.

Feitelijk zouden alle bestemmingsplannen de komende vijf jaar moeten worden vrijgegeven, om vervolgens nieuwe bestemmingsplannen te ontwikkelen.

Onderwijs voor Morgen

Het onderwijs moet na de coronapandemie kinderen nog beter opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen.

Dat betekent dat volop gebruik moet worden gemaakt van de digitalisering om gepersonaliseerd onderwijs te creëren, geschikt om op maat het talent van ieder kind te ontwikkelen.

Tegelijkertijd wordt de menselijke maat belangrijker dan ooit. Alleen een inspirerende docent kan jongeren boeien en passie voor zijn vakgebied bijbrengen.

Toekomstbestendig onderwijs herwaardeert geschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich immers altijd, alleen de vorm waarop dat gebeurt is anders. Hoe kunnen scholen en leraren zich voorbereiden op deze nieuwe tijd?

Loading...